Ученически съвет

Ученически съвет   157 гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо” Създаден през 2006 година с цел подготвяне и…

Учебници

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА   VIII КЛАС Български език: изд. „БГ Учебник ”, 2017…

Обучение

Дневен режим За учебната 2020/2021 г. І. РЕЖИМ НА РАБОТА: Двусменен. ІІ. НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ: 7.40ч. ІІІ. КРАЙ НА…

Униформа

Елементи от ученическата униформа нa 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ – гр. София   ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ МОМЧЕТА РИЗА – светло синя…