Категория: Документи

Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище

Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище – Структури, функционални задължения…