СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

 

УЧЕБНИЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

VIII клас

 1. Учебник по български език за VIII клас, изд. „БГ Учебник”, автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев, Десислава Петрова.
 2. Учебник по литература за VIII клас, издателство „БГ Учебник”, автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Димитър Драгнев;
 3. Христоматия по литература за VIII клас.

IX клас

 1. Учебник по български език за IX клас, изд. „БГ Учебник”, автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев.
 2. Учебник по литература за IX клас, издателство „БГ Учебник”, автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Мариана Христова.
 3. Христоматия по литература за IX клас.

Х клас

 1. Учебник по литература за X клас, издателство „БГ Учебник”, автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева;
 2. Учебник по български език за X клас, изд. „БГ Учебник”, автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев.
 3. Христоматия по литература за X клас.

ХІ клас ООП

1. Учебник по литература за XІ клас, издателство „Просвета Плюс”, автори: Весела Михайлова,
Ангел Малинов, Нели Дамянова;
2. Учебник по български език за XІ клас, изд. „Просвета”, автори: Весела Михайлова, Йовка
Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов.

ХІ клас профил БЕЛ

 1. Учебник по литература за XІ клас, издателство „БГ учебник”, автори: Иван Инев, Илея Григоров и колектив;
 2. Учебник по български език за XІ клас, изд. „БГ учебник”, автори: Петя Маркова и колектив.

ХІІ клас

 1. Учебник по литература за XІІ клас, издателство „Просвета Плюс”, автори:Лора Динкова, Петър Алексиев, Радина Попова, Росица Игнатова-Василева
 2. Учебник по български език за XІІ клас, изд. „Просвета”, автори: Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов.

 

Списък с учебници по математика

VIII клас

Изд. „Архимед“, 2017г., Здравка Паскалева, Мая Алашка, Пламен Паскалев, Райна Алашка

Учебни тетрадки №1 и №2: Изд.„Архимед“ 2017г., Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

IX клас

Изд. „Архимед“, 2018г., Георги Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка,

X клас

Изд. „Архимед“, 2019г., Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

XI клас

Изд. „Архимед“, 2020г., Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

XII клас

Изд. „Архимед“, 2021г., Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

 

Списък с учебници по информационни технологии

VIII клас

изд. „Анубис“, И. Зангочева, Е. Димитрова, В. Петров, Я. Никифоров;

IX клас:

изд. „Анубис“, E. Ковачева, Е. Димитрова, Г. Гачев;

X клас:

изд. „Домино“, Иван Първанов, Людмил Бонев;

 

Списък с учебници по предмета история и цивилизации:

IX клас:

История и цивилизация: изд. „Просвета“, 2018, за 8. клас, с първа част за изучаване на чужд език, Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова;

Изд. „Просвета“, 2018 – История и цивилизация за 9 клас, с втора част за 9-и клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, Явор Сидеров

X клас:

История и цивилизация: изд. Булвест 2000, Д. Ботева

XI клас:

История и цивилизация, профилирана подготовка: изд. „Просвета“

XII клас:

История и цивилизация, профилирана подготовка: изд. „Просвета“

 

Списък с учебници по предмета география и икономика:

IX клас:

География и икономика: изд. „Булвест 2000“, София, 2018г. ЗП 9 клас, с интензивно изучаване на чужд език; Румен Пенин и колектив;

X клас:

География и икономика, задължителна подготовка:  Изд. “Klett”, авторски колектив:  Антон Попов, Пламен Лаков, Климент Найденов, Свилен Стойчев

XI клас:

География и икономика: Изд. “Klett” – Модул 1 и изд. „Просвета“ –  Модул 2, 3 и 4

XII клас:

География и икономика: изд “Klett” – Модул 5 и 6

 

Списък с учебници по предмета “Философия ”:

VIII клас (Философия): Философия, изд. „Просвета“, Евелина Иванова – Варджийска, Силвия Цветанска, Ясен Захариев;

IX клас (Философия): Философия, изд. „Просвета“, Евелина Иванова – Варджийска, Донка Панева-Иванова, Ясен Захариев;

X клас (Философия):  изд. „Просвета“, 2019г., ЗП – 10 клас, Философия, Евелина Варджийска, Анна Бешкова, Ясен Захариев;

XI клас (Философия):

ПП:

Модул 1 (История на идеите) – изд. Клет, Иван Колев, Райчо Пожарлиев

Модул 3 (Култура на мисленето) – изд. Педагог 6, Бойчо Бойчев

Модул  4 (Социална психология) –  изд. Педагог 6, Галя Герчева- Несторова

XII клас (Философия) :

ПП:

Модул 2 (Философия и ценности), изд. Клет, Иван Колев, Владимир Теохаров

Модул 5 (Философия и политика), изд. Педагог 6, Марин Костов, Драгомир Кръстев

Модул 6 (Психология на личността), изд. Педагог 6, Галя Герчева- Несторова, Румяна, Тултукова, Райна Димитрова

 

Списък с учебници по предмета “Гражданско образование”:

XI клас :

Гражданско образование: изд. Булвест 2000, Димитър Вацов

 XII клас :

Гражданско образование: изд. „Просвета“, Хр. Тодоров и колектив

 

Списък с учебници по предмета биология и здравно образование:

9 КЛАС

Биология и здравно образование: изд. „Булвест 2000“, учебник по Биология и здравно образование за 9 клас – за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език, Владимир Овчаров, Огнян Димитров и др.

Физика и астрономия: изд. „Булвест 2000“, Учебник по физика и астрономия за 9. клас – за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език, Максим Максимов, Ивелина Димитрова;

Химия и опазване на околната среда. 8 клас – издателство „Педагог6“; автори –
Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Невена Върбанова, Валентина Иванова, Александър Кръстев

Химия и опазване на околната среда. 9 клас – издателство „Педагог6“; автори –
Митка Павлова, Елена Бояджиева, Милена Кирова, Невена Върбанова, Валентина Иванова

10 КЛАС

Биология и здравно образование: изд. „Булвест 2000“, Владимир Овчаров, Камелия Йотовска и др.

Физика и астрономия: изд. „Булвест 2000“

Химия и опазване на околната среда: изд. „Педагог 6”, М. Павлова, М. Кирова и др.

11 КЛАС

Биология и здравно образование. Модул 1 – Клетката – елементарна биологична система; издателство „Педагог6“; автори – Наташа Цанова, Снежана Томова

Биология и здравно образование. Модул 2 – Многоклетъчна организация на биологичните системи; издателство „Педагог6“; автори – Христо Гагов, Евгения Иванова, Иса Хаджиали, Илияна Саздова, Ганка Чанева

Химия и опазване на околната среда. Модул 1 – Теоретични основи на химията – издателство „Педагог6“; автори – Невена Върбанова, Людмила Михова, Ивайло Ушагелов, Нели Дянкова, Наско Стаменов, Малинка Шопова, Мария Николова

Химия и опазване на околната среда. Модул 2 – Химия на неорганичните вещества – издателство „Педагог6“; автори – Невена Върбанова, Людмила Михова, Ивайло Ушагелов, Нели Дянкова, Наско Стаменов, Малинка Шопова, Мария Николова, Мича Каравастева

 

12 КЛАС

Биология и здравно образование. Модул 2 – Многоклетъчна организация на биологичните системи; издателство „Педагог6“; автори – Христо Гагов, Теодора Коларова, Иса Хаджиали, Илияна Саздова, Ганка Чанева, Ивелин Моллов

Биология и здравно образование. Модул 3 – Биосфера – структура и процеси; издателство „Педагог6“; автори – Калина Пачеджиева, Иса Хаджиали

Биология и здравно образование. Модул 4 – Еволюция на биологичните системи; издателство „Педагог6“; автори – Наташа Цанова, Снежана Томова

Химия и опазване на околната среда. Модул 3 –Химия на органичните вещества – издателство „Педагог6“; автори – Невена Върбанова, Людмила Михова, Наско Стаменов, Ивайло Ушагелов, Росица Николова, Меглена Кандинска, Цветелин Илиев, Валентина Иванова

Химия и опазване на околната среда. Модул 4 – Методи за контрол и анализ на веществата – издателство „Педагог6“; автори – Елисавета Младенова, Ирина Караджова, Галина Генчева, Даниела Цекова, Никола Бурджиев, Геомил Пеков, Невена Върбанова, Наско Стаменов

 

Списък с учебници по предмета музика:

VIII клас

изд. Изкуства

IX клас:

изд. Изкуства

X клас:

изд. Изкуства

 

Списък с учебници по предмета изобразително изкуство:

VIII клас

изд. Просвета 1945, Петер Цанев

IX клас:

изд. Просвета 1945, Петер Цанев

X клас:

изд. Просвета 1945, Петер Цанев

 

Списък с учебници по испански език

VIII клас

A bordo! (A1-B1.1) изд. Klett (колективна поръчка)

IX клас, X клас:

Nuevo español en marcha 3, изд. Колибри (колективна поръчка)

ИУЧ: Aula Internacional Plus 3, изд. Клет (колективна поръчка)

XI клас

ООП- Nuevo español en marcha 4, изд. Колибри (колективна поръчка)

ПП- свитък с материали

XII клас

ЗП Escalera B2.1

ПП – свитък с материали

 

Списък с учебници по английски език

IX клас

Solutions Bulgaria edition – A1, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford University Press;

 X клас:

Solutions A2 Bulgaria edition, Oxford University Press

XI клас:

Solutions B1.1, Bulgaria edition, Oxford University Press

XII клас

Solutions B1.1, Bulgaria edition, Oxford University Press