Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 – 2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023  година:

29.10.2022г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна

24.12.2022г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна

01.02.2023г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна

08.04.2023г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

06.02.2023 г. – I – XII клас

Неучебни дни

19.05.2023 г.–държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ БЕЛ) 23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на  професионална квалификация

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване  (НВО) в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на  Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

16.05.2023г. – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2023г. – І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2023г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2023г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 30.06.2023г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена  практика в периода 01.07. – 31.08.2023 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на  обучение в Х и в XI клас)