УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

ДИРЕКТОР  

/ Елена Георгиева /  

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

МЕСЕЦ  МЕРОПРИЯТИЕ  ЗАБЕЛЕЖКА
1.  Септември  Седмица на спорта  Ученици от  

всички класове

2.  Октомври  Районни игри по видовете спорт  Ученици от  

всички класове

3.  Ноември 11-ти годишен турнир по волейбол Първи кръг Ученици от  

всички класове

4.  Ноември  Баскетболен турнир на Англо 

Американско училище

Ученици от  

баскетболен клуб

5.  Декември  Коледен празник – демонстриране и  участие в надиграване по народни танци Ученици от  

всички класове

6.  Декември  Коледен турнир по волейбол  Ученици от  

всички класове

7.  Декември  Коледен турнир по баскетбол 3 х 3  Ученици от  

всички класове

8.  Декември  Коледен турнир по тенис на маса  Ученици от  

всички класове

9.  Февруари  Втори кръг на ученически игри по  видовете спорт Зони 
10.  Март 11-ти годишен турнир по волейбол Втори етап Само за  

класиралите се  отбори

 

11.  Март  Общински игри Само за  

класиралите се  отбори

12.  Април 11-ти годишен турнир по волейбол Трети етап Само за  

класиралите се  отбори

13.  Април  Волейболен турнир на Англо 

Американско училище

Ученици от  

волейболен клуб

14.  Май  Финал на 11-ти годишен турнир по  волейбол учители срещу  ученици
15.  Май  Спортен празник За всички  

ученици и  

учители

16.  Юни  Ученици срещу учители – 

демонстративна среща по волейбол

За всички  

ученици и  

учители

17.  Юни  Лятна купа по волейбол  За всички  

ученици и  

учители

18.  Юни  Лятна купа по басктебол 3 х 3  За всички  

ученици и  

учители

13.  Юни  Лятна купа по тенис на маса За всички  

ученици и  

учители