УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

ДИРЕКТОР  

/ Елена Георгиева /  

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА

 

МЕСЕЦ МЕРОПРИЯТИЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1.            Септември Седмица на спорта Ученици от всички класове
2.             Октомври  

Районни игри по видовете спорт

Ученици от всички класове
3.              Ноември Среща с известен спортист
4.              Ноември Волейболни мачове в Американски колеж
5.             Декември Коледен празник – демонстриране и участие в надиграване по народни танци ученици от всички класове
6.             Декември Турнир по волейбол на Американски колеж
7.             Декември Турнир по баскетбол в ХТМУ
8.               Януари 14-ти годишен турнир по волейбол

Първи кръг 

9.             Февруари Втори кръг на ученически игри по видовете спорт Зони
10.             Февруари Турнир по волейбол в ХТМУ
11.             Февруари Спортен лагер
12.                 Март 14-ти годишен турнир по волейбол

Втори етап

само за

класиралите се отбори

13.                 Март Общински игри

 

само за

класиралите се отбори

14.                Април 14-ти годишен турнир по волейбол

Трети етап

само за

класиралите се отбори

15.                Април Спортен лагер
16.                Април Приятелски мачове на Англо-

Американско училище – волейбол

17.                  Май Финал на 14-ти годишен турнир по волейбол учители срещу ученици
18.                  Май Приятелски мачове на Англо-

Американско училище – волейбол

19.                  Май Спортен празник За всички ученици и учители
20.                  Юни Седмица на спорта

 

21.                  Юни Олимпийска седмица

Спортен лагер

Запознаване с

Олимпийските принципи

22. Юли