Участие в 48-ма Национална конференция по физика.

На 03 октомври 2020 г. се проведе Младежка научна сесия на 48-ма Национална конференция по въпросите на обучението по физика. Достойното представяне е на Ина Петкова и Дария Ковачева от XI А клас с ръководител г-жа Юлия Бързашка – преподавател по физика и астрономия и математика. Удовлетворението от представянето е взаимно за участниците и ръководителя!