Категория: За нас

Галерия

Галерии 157 Гимназия с изучаване на чужд език Кабинет Обществени науки Патронен празник 2011 Патронен празник 2012 Патронен празник 2018

История

За 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо” 157 гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ е основана през 1991 г. с…

Патрон

Сесар Абрахам Вайехо Мендоса (на испански César Abraham Vallejo Mendoza) е перуански поет, смятан за един от големите новатори в…

За нас

За 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо” 157 гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ е основана през 1991 г. с…

Връзки

Връзки Институт Сервантес-София La Consejería de Educación de la Embajada de España en Bulgaria Project Gutenberg UNED Министерство на образованието…