Български език и литература:

Светлозара Василева

Дариа   Стоянова

Петя Петкова

Христина Андонова

Деница Христова

Испански език:

Татяна Лазарова – Добрева

Екатерина Цветкова

Мартин Хаджидимитров

Светла Кокалова-Футекова

Елка Борисова

Мария Хосефа Варгас

Камелия  Минчева

Галина  Гешева –Тодорова

Красимира Андонова

Ангелина Татарева

Английски език:

Йордан Цветанов

Валентин Лазаров

Светлана Гечева

Таня  Желева

Математика:

Цветанка Чернева

Соня Партъчева

Янна  Ролева

Стефка Табакова

Информатика и информационни технологии:

Елена Георгиева

Йорданка Тодорова

Петя  Каракирова

История и цивилизация:

Боряна Хаджиева

Паулина Андонова

Виктория Митова

Божидар Янев

География и икономика:

Диамандула Йорданова

Венелин Дюлгеров

Лилия Матрачийска

Философски цикъл:

Георги Геров

Десислава  Николова

Биология и здравно образование:

Пепинка Янкова

Димитър  Грозев

Физика и астрономия:

Юлия Бързашка

Химия и опазване на околната среда:

Станислава Иванова

Димитър Грозев

Физическо възпитание и спорт:

Емилия Цолова

Венцислав Петров

Калоян Чернев

Вели Вели

Музика: 

Здравка Велева

Изобразително изкуство:

Иван Кръстев