учебна 2022/2023 г.

Български език и литература

Светлозара Василева 

Петя Петкова 

Илия Григоров 

Иван Маринов 

Даниела Георгиева 

Испански език:  

Светла Кокалова-Футекова

Татяна Валентинова-Добрева

Ваня Йорданова 

Екатерина Цветкова 

Мария Хосефа 

Ивет Янкова 

Елка Борисова 

Камелия Минчева 

Красимира Андонова 

Галина Гешева-Тодорова 

Дима Павлова 

Игнасио Лопес 

Английски език:  

Йордан Цветанов 

Валентин Лазаров 

Светлана Гечева 

Таня Желева

Математика:  

Соня Партъчева 

Янна Ролева 

Ванина Делова 

Христо Христов 

Информатика и информационни технологии:

Елена Георгиева 

Йорданка Тодорова 

Петя Каракирова 

История и цивилизация

Боряна Хаджиева 

д-р Паулина Андонова 

Виктория Митова 

Денис Йоцов

География и икономика

Диамандула Йорданова 

Венелин Дюлгеров 

Лилия Матрачийска 

Цикъл Философия“:  

Георги Геров 

Десислава Николова 

Биология и здравно образование

Пепинка Янкова 

Габриела Петрова 

Теодора Данева 

Физика и астрономия:  

Юлия Бързашка 

Химия и опазване на околната среда

Димитър Грозев

Музика:  

Здравка Велева 

Изобразително изкуство

Иван Кръстев 

Физическо възпитание и спорт

Венцислав Петров 

Емилия Цолова 

Калоян Чернев 

Веселина Щилянова