учебна 2023/2024 г.

Педагогически състав

 

Български език и литература:

Светлозара Василева

Петя Петкова

Илия Григоров

Даниела Георгиева

Демяна Йосифова

Испански език:

Светла Кокалова-Футекова

Татяна Валентинова-Добрева

Екатерина Цветкова

Ивет Янкова

Елка Борисова

Камелия Минчева

Красимира Андонова

Кати Андреева

Ана-Мария Рамос

Силвия Жекова

Английски език:

Йордан Цветанов

Светлана Нинова

Таня Желева

Галина Гешева-Тодорова

Нели Златева

Математика:

Соня Партъчева

Ванина Делова

Цветанка Чернева

Нина Гикова

Информатика и информационни технологии:

Елена Георгиева

Йорданка Тодорова

Петя Каракирова

История и цивилизация:

Боряна Хаджиева

Паулина Андонова, д-р

Виктория Митова

Здравко Стоянов

Боряна Узунова

География и икономика:

Диамандула Йорданова

Венелин Дюлгеров

Лилия Матрачийска

Цикъл „Философия“:

Георги Геров

Десислава Николова, д-р

Биология и здравно образование:

Пепинка Янкова

Габриела Петрова

Димитър Грозев

Физика и астрономия:

Галя Крачунова

Химия и опазване на околната среда:

Борка Младенова

Музика:

Стеван Йоцич

Изобразително изкуство:

Иван Кръстев

Физическо възпитание и спорт:

Емилия Цолова

Венцислав Петров

Калоян Чернев, д-р

Веселина Щилянов