Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище

Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище – Структури, функционални задължения…

Покана

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО Съветът на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при 157 Гимназия с изучаване на чужд език…