Шествие

Ученици и учители от 157 Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ ще се присъединят към шествието, организирано от…

СВОБОДНИ МЕСТА

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ 157 ГИЧЕ „СЕСАР ВАЙЕХО“  УЧЕБНА 2023/2024 г. КЪМ ДАТА 05.09.2023 Г. клас  Брой свободни места  Профил…

ОБЯВЯВА

1 /едно/ свободно място за VIII клас, с интензивно изучаване на испански език за учебната 2023/2024 година. ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:…

Дневен режим

 Дневно разписание на часовете и междучасията  Организация на учебния ден за 2023/2024 учебна година   Начало на учебния ден: 07:30…