Дневен режим

За учебната 2020/2021 г.

І. РЕЖИМ НА РАБОТА: Двусменен.

ІІ. НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ: 7.40ч.

ІІІ. КРАЙ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ: 18.40ч.

ІV. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИЯ ЧАС: 40мин.

V. ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ НА ДЕН: 13

VІ. ОБЩ БРОЙ МЕЖДУЧАСИЯ НА ДЕН: 12

ОТ ТЯХ:

  • 2 ГОЛЕМИ ПО 20мин.
  • 10 МАЛКИ ПО 10мин.

VІІ. ЧАСОВИ ГРАФИК

Пореден час Първа смяна Пореден час Втора смяна
1. 7.40 – 8.20ч.    
2. 8.30 – 9.10ч.    
3. 9.20 – 10.00ч.    
4. 10.20 – 11.00ч.    
5. 11.10 – 11.50ч.    
6. 12.00 – 12.40ч. 0. 12.00 – 12.40ч.
7. 12.50 – 13.30ч. 1. 12.50 – 13.30ч.
    2. 13.40 – 14.20ч.
    3. 14.30 – 15.10ч.
    4. 15.20 – 16.00ч.
    5. 16.20 – 17.00ч.
    6. 17.10 – 17.50ч.
    7. 18.00 – 18.40ч.

Забележки:

Общият брой учебни занятия на ден за VІІ е от 5 до 7.

Общият брой учебни занятия на ден за гимназиалния етап е 6 или 7.