Категория: Обучение

Дневен режим

Дневно разписание на часовете и междучасията Организация на учебния ден за 2023/2024 учебна година Начало на учебния ден: 07:30 ч.…

Учебници

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА УЧЕБНИЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА VIII клас Учебник по…

Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през…

Консултации с ученици

Критериите за оценяване на писмени и устни изпитвания по български език и литература в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ – КОНСУЛТАЦИИ…

Обучение

Дневен режим За учебната 2020/2021 г. І. РЕЖИМ НА РАБОТА: Двусменен. ІІ. НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ: 7.40ч. ІІІ. КРАЙ НА…