Категория: Обучение

Свободни места

Свободни места за ученици в   157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“  Учебна 2021/2022 г. клас  Брой свободни места  Профил и профилирани предмети…

Дневен режим

Дневен режим За учебната 2021/2022 г. І. РЕЖИМ НА РАБОТА: Двусменен. ІІ. НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ: 7.40ч. ІІІ. КРАЙ НА…

Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022…

Учебници

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА   VIII КЛАС Български език: изд. „БГ Учебники ”, 2017…

Обучение

Дневен режим За учебната 2020/2021 г. І. РЕЖИМ НА РАБОТА: Двусменен. ІІ. НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ: 7.40ч. ІІІ. КРАЙ НА…