Категория: Ученици

Заповед за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2021/2022 година

Заповед за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната…