Прием след седми клас – 2023/24 г.
(по Наредба №10 от 01.09.2016г. съгласуван с Обществения съвет на гимназията)

Профил – чужд език с интензивно изучаване на испански език
Структура на профила:
1/ Първи профилиращ предмет: Испански език
2/ Втори профилиращ предмет: Английски език

Предмети, изучавани на испански език:

  • История и цивилизация
  • География и икономика
  • Биология и здравно образование
  • Физика и астрономия
  • Испанска и латиноиспанска литература
  • Физическо възпитание и спорт в десети клас

План-прием: паралелки и ученици:

  • паралелки – 5
  • ученици – 130

График на дейностите по приема за учебната 2023/2024 г. –