Прием след седми клас – 2021/22 г.
(по Наредба №10 от 01.09.2016г. съгласуван с Обществения съвет на гимназията)

Профил – чужд език с интензивно изучаване на испански език
Структура на профила:
1/ Първи профилиращ предмет: Испански език
2/ Втори профилиращ предмет: Английски език

Предлагани профилиращи предмети в 11 и 12 клас: Български език и литература, История и цивилизация, География и икономика, Философия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

Предмети, изучавани на испански език:

  • История и цивилизация
  • География и икономика
  • Биология и здравно образование
  • Физика и астрономия
  • Химия и опазване на околната среда
  • Испанска и латиноиспанска литература

План-прием: паралелки и ученици:

  • паралелки – 5
  • ученици – 130

График на дейностите по приема за учебната 2021/2022 г. –