Прием след седми клас – 2020/21 г. (по Наредба №10 от 01.09.2016г. съгласуван с Обществения съвет на гимназията)

Профил – чужд език с интензивно изучаване на испански език Структура на профила: 1/ Първи профилиращ предмет: Испански език 2/ Втори профилиращ предмет: Английски език   Предмети, изучавани на испански език:
  • История и цивилизация
  • География и икономика
  • Биология и здравно образование
  • Физика и астрономия
  • Химия и опазване на околната среда
  • Испанска и латиноиспанска литература
  План-прием: паралелки и ученици:
  • паралелки – 5
  • ученици – 130