Класни ръководители за учебната 2020/2021 година 

1

 Ивет Янкова

2

Емилия Цолова

3

 Светла Кокалова

4

Даниела Претъргова

5

Елка Борисова

6

Христина Андонова

7

Юлия Бързашка

8

Мартин Хаджидимитров

9

Виктория Георгиева

10

Цветанка Чернева

11

10А

Христина Дамянова

12

10Б

Иван Иванов

13

10В

Виктория Митова

14

10Г

Вели Вели

15

10Д

Станислава Иванова
16

11А

Венцислав Петров 
17

11Б

Светлана Гечева
18

11В

Лилия Матрачийска
19

11Г

Екатерина Цветкова
20

12А

Светлозара Василева
21

12Б

Венелин Дюлгеров 
22

12В

Габриела Петрова
23

12Г

Калоян Чернев