КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ КЛАСНА СТАЯ
1. VIII А Калоян Чернев 307
2. VIII Б Десислава Николова 308
3. VIII В Вели Вели 307
4. VIII Г Камелия Минчева 308
5. VIII Д Дариа Стоянова 309
6. IX А Божидар Янев 405
7. IX Б Емилия Цолова 404
8. IX В Светла Кокалова-Футекова 403
9. IX Г Димитър Грозев 402
10. IX Д Елка Борисова 401
11. X А Христина Андонова 305
12. X Б Йордан Цветанов 304
13. X В Мартин Хаджидимитров 303
14. X Г Паулина Андонова 302
15. Х Д Цветанка Чернева 301
16. XI А Виктория Митова 405
17. XI Б Венелин Дюлгеров 404
18. XI В Таня Желева 403
19. XI Г Станислава Иванова 402
20. XII А Венцислав Петров 305
21. XII Б Светла Гечева 304
22. XII В Лилия Матрачийска 303
23. XII Г Екатерина Цветкова 302