КЛАСНО РЪКОВОДСТВО

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

КЛАС ИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИТЕЛ ПО:
VІІІ А Екатерина Цветкова Испански език
VІІІ Б Красимира Андонова Испански език
VІІІ В Галина Тодорова Испански език
VІІІ Г Калоян Чернев Физическо възпитание и спорт
VІІІ Д Янна Ролева Математика
ІХ А Татяна Валентинова Испански език
ІХ Б Пепинка Янкова Биология и здравно образование
ІХ В Юлия Бързашка Физика и астрономия
ІХ Г Камелия Минчева Испански език
ІХ Д Паулина Андонова История и цивилизация
Х А Денис Йоцов История и цивилизация
Х Б Емилия Цолова Физическо възпитание и спорт
Х В Светла Кокалова-Футекова Испански език
Х Г Димитър Грозев Химия и ООС и Биология ЗО
Х Д Елка Борисова Испански език
ХІ А Йордан Цветанов Английски език
ХІ Б Лилия Матрачийска География и икономика
ХІ В Веселина Щилянова Физическо възпитание и спорт
ХІ Г Светлана Нинова Английски език
ХІ Д Даниела Георгиева Български език и литература
ХІІ А Виктория Митова История и цивилизация
ХІІ Б Венелин Дюлгеров География и икономика
ХІІ В Таня Желева Английски език
ХІІ Г Венцислав Петров Физическо възпитание и спорт