КЛАСНО РЪКОВОДСТВО

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

КЛАС ИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИТЕЛ ПО:
VІІІ А Илия Григоров Български език и литература
VІІІ Б Венцислав Петров Физическо възпитание и спорт
VІІІ В Демяна Йосифова Български език и литература
VІІІ Г Ванина Делова Математика
VІІІ Д Елка Борисова Испански език
ІХ А Екатерина Цветкова Испански език
ІХ Б Красимира Андонова Испански език
ІХ В Галина Тодорова Испански език
ІХ Г Калоян Чернев Физическо възпитание и спорт
ІХ Д Венелин Дюлгеров География и икономика
Х А Татяна Валентинова Испански език
Х Б Пепинка Янкова Биология и здравно образование
Х В Виктория Митова История и цивилизация
Х Г Камелия Минчева Испански език
Х Д Боряна Узунова История и цивилизация
ХІ А Соня Партъчева Математика
ХІ Б Таня Желева Английски език
ХІ В Димитър Грозев Химия и ООС и Биология ЗО
ХІ Г Здравко Стоянов История и цивилизация
ХІ Д Светла Кокалова-Футекова Испански език
ХІІ А Йордан Цветанов Английски език
ХІІ Б Лилия Матрачийска География и икономика
ХІІ В Веселина Щилянова Физическо възпитание и спорт
ХІІ Г Светлана Нинова Английски език
ХІІ Д Даниела Георгиева Български език и литература