Критериите за оценяване на писмени и устни изпитвания по български език и литература в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ –

 

 

КОНСУЛТАЦИИ

по предмети за втория учебен срок на учебната 2023/2024 година