График на консултации с ученици за II срок на учебната 2021/2022 г. –

Критериите за оценяване на писмени и устни изпитвания по български език и литература в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ –