График на консултации с ученици за II срок на учебната 2020/2021 г. –

Критериите за оценяване на писмени и устни изпитвания по български език и литература в 157 ГИЧЕ “Сесар Вайехо” –