Критериите за оценяване на писмени и устни изпитвания по български език и литература в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ –

 

 

КОНСУЛТАЦИИ

по предмети за първия учебен срок на учебната 2022/2023 година

 

Име и фамилия предмет ден час клас
1. Петя Петкова БЕЛ Сряда

Понеделник

Понеделник

13:40-14:20

12:30-13:10

12:30-13:10

10  г,д

11  а,б

12  б,в,г

2. Иван Маринов БЕЛ Сряда Четвъртък 13:40-14:20

12:00-12:40

9 б,в

8 в,г,д

3. Даниела Георгиева БЕЛ Понеделник

Понеделник

12:00-12:40

13:40-14:20

11

10

4.

 

Илия Григоров БЕЛ Понеделник Сряда 13:40-14:20

12:00-12:40

9 а

12 а

5. Светлозара Василева БЕЛ

 

 

Вторник 13:40-14:20 8  а, б

9  б,г,д

6. Екатерина Цветкова ИЕ Понеделник Вторник 12:50-13:30

11:10-11:50

8

11

7. Татяна Валентинова ИЕ Понеделник

Понеделник

12:50-13:30

11:10-11:50

11 и 12

8. Светла Кокалова ИЕ Понеделник Четвъртък 12:50-13:30

12:00-12:40

9/10 12
9. Игнасио Вердиал ИЕ Четвъртък 14:30-15:10

 

9 д

 

 

10. Красимира Андонова ИЕ Петък Понеделник 13:40-14:20

12:50-13:30

8 б

10 б

11. Елка Борисова ИЕ Вторник Петък

Вторник

12:50-13:30

13:40-14:20

12:50-13:30

 

10д

11г

12. Галина Тодорова ИЕ Сряда Вторник 12:00-12:40

13:40-14:20

 

8 в, 12а 9б

 

13. Мария Хосефа

 

ИЕ Вторник 12:00-12:40

 

 11 и 12

 

14. Дима Павлова ИЕ Вторник 12:50-13:30 11 б, в
15. Камелия Минчева ИЕ Петък Четвъртък 12:50-13:30

13:40-14:20

8 г, 12 г 9 г
16. Светлана Нинова АЕ Вторник

Вторник

15:20-16:00

12:00-12:40

 

9 б,в,г,д 11б,г
17. Валентин Лазаров АЕ Понеделник Вторник 13:40-14:20

12:30-13:10

 

9 а

12 а,б,г

 

18. Йордан Цветанов АЕ Сряда 12:00-12:40

 

11а,в,д
19. Таня Желева АЕ Понеделник

Понеделник

13:40-14:20

12:00-12:40

 

10 б,в,г,д  12 в
20. Ванина Делова МАТ. Понеделник

Понеделник

12:00-12:40

12:50-13:30

8в,г

8а,б 9а

21. Соня Партъчева МАТ. Вторник  Сряда 13:40-14:20

11:10-11:50

 

9 б,в,г,д 12
22. Янна Ролева МАТ. Понеделник Сряда 12:00-12:40

13:40-14:20

 

10

22. Христо Христов МАТ. Вторник

 

12:00-12:40

 

11

 

24. Елена Георгиева ИТ Вторник 13:40-14:20

 

10 в,г

 

25. Йорданка Тодорова ИТ Вторник

Вторник

Четвъртък

 

12:50-13:30

12:00-12:40

12:50-13:30

8

9

10

 

26. Петя Каракирова ИТ Вторник

Вторник

Четвъртък

12:50-13:30

12:00-12:40

12:50-13:30

8

9

10

 

27. Боряна Хаджиева ИЦ Понеделник 12:00-12:40

 

12 б, в
28. Паулина Андонова ИЦ Четвъртък 13:40-14:20

 

9 в,г,д  10 г,д
29. Виктория Митова ИЦ Вторник  Понеделник 12:50-13:30

10:20-11:00

10

12

30. Божидар Янев ИЦ Сряда  Вторник 13:40-14:20

12:00-12:40

10

11в,г,д

31. Диамандула Манкова ГИ Вторник 12:00-12:40 12г

 

32. Венелин Дюлгеров ГИ Четвъртък Понеделник 13:40-14:20

12:00-12:40

9

11 и 12

33. Лилия Матрачийска ГИ Понеделник Четвъртък 13:40-14:20

12:00-12:40

10

11 и 12

 

34. Георги Геров Фил. Петък

Петък

14:30-15:10

12:00-12:40

 10 11
35. Десислава Николова Фил.

 

Понеделник Вторник

Понеделник

Сряда

Вторник

15:20-16:00

12:00-12:40

14:30-15:10

12:00-12:40

09:20-10:00

8а,б 8 в,г,д

9 11 б,д

12

36. Пепинка Янкова БЗО Понеделник Четвъртък 12:50-13:30

12:50-13:30

 

9

10

 

37. Димитър Грозев БЗО/ХООС Понеделник

Сряда

 

Петък

12:50-13:30

12:00-12:40

 

12:00-12:40

10

11а, 12г

БЗО

12гХООС

38. Теодора Данева БЗО/ХООС Сряда 12:50-13:30

 

9 и 11а

 

39. Юлия Бързашка ФИЗ. Понеделник

Вторник

 

13:30-14:10

13:30-14:10

 

9

10

40. Здравка Велева МУЗ. Сряда 12:00-12:40

 

8 и 10
41. Иван Кръстев ИИ Вторник 13:40-14:20

 

9
42. Венцислав Петров ФВС Сряда

Сряда

12:50-13:30

12:00-12:40

12 а,г 10
43. Калоян Чернев ФВС Понеделник 12:00-12:40 8 и 11
44. Емилия Цолова ФВС Вторник 12:50-13:30 8
45. Веселина Щилянова ФВС Понеделник 13:40-14:20

 

9 и 11