Отчет за бюджета за второто тримесечие на 2020г. –