За 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”

157 гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ е основана през 1991 г. с името „Боянски майстор“, като експериментална гимназия по чужди езици и мениджмънт. Основател на училището и директор от 1991 до 1999 г. е Васил Калфов.

Училището започва да осъществява прием след VІІ клас с интензивно изучаване на чужд език от уч. 1995/1996 г.

От 1999 г., по предложение на Посолството на Република Перу в София училището носи името „Сесар Вайехо“ – най-великият перуански поет за всички времена.

От 2001 г. директор на гимназията е Елена Дичева.

Понастоящем 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ осъществява прием след VІІ клас в чуждоезиков профил с интензивно изучаване на испански език и втори чужд език английски, като ежегодно се приемат по пет паралелки при максимална пълняемост от 29 ученици, без квоти за момчета и момичета.

От 2003 г. гимназията има статут на билингвално училище и работи по двустранната Програма за сътрудничество в областта на образованието и културата между Република България и Кралство Испания. В рамките на програмата в училището ежегодно преподават по двама учители испанци.

Училището разполага с голям физкултурен салон, актова зала, мултимедийна зала, фонетичен кабинет, две компютърни зали, модерен, базиран на ИКТ кабинет по природни науки, библиотека и постоянна интернет връзка във всички учебни и административни помещения. Има стол и бюфет, обширни дворни пространства с тревни площи и спортни площадки.

157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ има традиционно вече сътрудничество с културнообразователни институции в страната и испаноезичния свят, неправителствени организации и дипломатически мисии в България. Базово училище на СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, НСА и Университета „Кастиля-Ла Манча“. При нас ежегодно се обучават и полагат държавните си изпити по педагогическа практика студенти по испанска филология, физика и астрономия и физическо възпитание и спорт.

Училището предлага богат избор на извънкласни и спортни занимания в спортни секции и творчески клуб-ателиета. През 2008 г. театралната формация на гимназията спечели първо място на ежегодния фестивал на испаноезичния театър и честта да представлява България на международния фестивал в Унгария. През 2011 г. училището бе отново сред представителите на България на международния фестивал на испаноезичния театър в Москва. Не са малко и спортните постижения на нашите ученици на общинско и регионално ниво.

Най-голямата ни гордост са нашите ученици и учители. Те са тези, които създават неповторимия облик на 157 гимназия като място на интелектуално, духовно и творческо израстване.

Нашият девиз е: „Тук се учи и вратите се отварят“ и вярваме, че последващата житейска и префесионална реализация на нашите ученици го доказва.