Профилирана подготовка – II гимназиален етап – Дейности –

Химия и опазване на околната среда – профилирана подготовка за XI и XII клас –

Профил География и икономика за XI и XII клас –

Защо да изберем профил Биология и здравно образование? –