График за провеждане на втори час на класа и консултации с родители за първи срок на учебната 2021/2022 г.-