ГРАФИК

за провеждане на час за консултации с родители, ученици и водене на училищната документация през първия учебен срок на учебната 2022/2023 г.

 

 

клас ден час учител забележка
1. VIII А Понеделник 11:05-11:50 Екатерина Цветкова
2. VIII Б Петък 09:20-10:05 Красимира Андонова
3. VIII В Петък 12:50-13:35 Галина Тодорова
4. VIII Г Вторник 12:00-12:45 Калоян Чернев
5. VIII Д Понеделник 09:20-10:05 Янна Ролева
6. IX А Четвъртък 17:00-17:45 Татяна Валентинова-Добрева
7. IX Б Вторник 11:10-11:55 Пепинка Янкова
8. IX В Петък 08:30-09:15 Юлия Бързашка
9. IX Г Четвъртък 12:50-13:35 Камелия Минчева
10. IX Д Вторник 11:10-11:55 Паулина Андонова
11. X А Понеделник 12:50-13:35 Божидар Янев
12. X Б Понеделник 12:50-13:35 Емилия Цолова
13. X В Сряда 11:10-11:55 Светла Кокалова-Футекова
14. X Г Петък 12:00-12:45 Димитър Грозев
15. X Д Сряда 15:20-16:05 Елка Борисова
16. XI А Петък 14:30-15:15 Йордан Цветанов
17. XI Б Сряда 16:20-17:05 Лилия Матрачийска
18. XI В Понеделник 13:40-14:25 Веселина Щилянова
19. XI Г Сряда 12:00-12:45 Светлана Нинова
20. XI Д Вторник 12:00-12:45 Даниела Георгиева
21. XII А Сряда 10:20-11:05 Виктория Митова
22. XII Б Вторник 11:10-11:55 Венелин Дюлгеров
23. XII В Петък 15:15-16:00 Таня Желева
24. XII Г Вторник 09:30-10:15 Венцислав Петров