Консултации с ученици

Критериите за оценяване на писмени и устни изпитвания по български език и литература в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ – КОНСУЛТАЦИИ…

Класни ръководители

КЛАСНО РЪКОВОДСТВО УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА КЛАС ИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИТЕЛ ПО: VІІІ А Илия Григоров Български език и литература VІІІ Б…

Обучение

Дневен режим За учебната 2020/2021 г. І. РЕЖИМ НА РАБОТА: Двусменен. ІІ. НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ: 7.40ч. ІІІ. КРАЙ НА…

Униформа

Елементи от ученическата униформа нa 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ – гр. София ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ МОМЧЕТА РИЗА – светло синя или…