През учебната 2017/2018 година ученици от нашето училище участваха в програмата „Изоставени селища“, в рамките на която те имаха възможността в продължение на една седмица да бъдат в Испания, където освен възможност за езикова комуникация, получиха възможността да бъдат сред свои връстници от цяла Европа и да се включат в различни дейности по възстановяване на малки селища в Испания. Ето и впечатленията на Гергана Велкова от 11а клас, която беше една от нашите представителки в това невероятно преживяване