Бюджет

Бюджет Бюджет за 2017 година Отчет на касовото изпълнение на бюджета на училището за първоро тримесечие на 2017 година Бюджет…

Ученически съвет

Ученически съвет 157 гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо” Създаден през 2006 година с цел подготвяне и организиране…

Консултации с ученици

Критериите за оценяване на писмени и устни изпитвания по български език и литература в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ – КОНСУЛТАЦИИ…

Класни ръководители

КЛАСНО РЪКОВОДСТВО УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА КЛАС ИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИТЕЛ ПО: VІІІ А Илия Григоров Български език и литература VІІІ Б…

Обучение

Дневен режим За учебната 2020/2021 г. І. РЕЖИМ НА РАБОТА: Двусменен. ІІ. НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ: 7.40ч. ІІІ. КРАЙ НА…