Учениците и учителите на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ отбелязаха Обесването на Васил Левски с изложба и рецитал посветени на Апостола.