Съобщение

Съобщение Относно провеждане на родителска среща за учениците записани в VIII клас в 157 ГИЧЕ „Сесар Ваейхо“ за учебната 2021/2022…

Свободни места

Свободни места за ученици в   157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“  Учебна 2021/2022 г. клас  Брой свободни места  Профил и профилирани предмети…