Протокол от Резултати от Областен кръг от Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език 2023/2024 учебна година проведено на 14.10.2023 г.

При желание писмените работи могат да бъдат разгледани за информация от 08.11.2023 г. до 10.11.2023 г. от 10.00 ч до…

СВОБОДНИ МЕСТА

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ 157 ГИЧЕ „СЕСАР ВАЙЕХО“ УЧЕБНА 2023/2024 г. КЪМ ДАТА 07.12.2023 Г. клас Брой свободни места Профил…

Родителски срещи

ПОКАНА Уважаеми родители, 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ организира родителски срещи, които ще се проведат по следния график: на 24.10.2023 год.…

Дневен режим

Дневно разписание на часовете и междучасията Организация на учебния ден за 2023/2024 учебна година Начало на учебния ден: 07:30 ч.…