Учебна програма за първи учебен срок на учебната 2023/2024 г.