Дарения

Училищното Настоятелство обединява родители на деца и учители от 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо” с идеи и желание да подпомагат училищния живот и активност на децата. Участието в Настоятелството е изцяло на доброволен принцип. Финансирането на всички бъдещи проекти е възможно единствено и само чрез постъпили дарения.
Дарителската кампания на УН е разделена на два етапа през учебната година. Дарения от родителите се събират в началото на учебната година и в началото на втори учебен срок. Размера на дарението е 40лв за цялата година.

Настоятелството ще приеме с благодарност и други парични и предметни дарения, както и друг вид подкрепа, с които ще подпомага учебната и извънкласна дейност на гимназията и ще съдейства за по-добрите изяви на нашите деца.

Даренията, мероприятията и размерът на изразходваните средства се отчитат един път в годината на Общо събрания на настоятелството, след което се публикува и на сайта на Настоятелството.

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА 157 ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК СЕСАР ВАЙЕХО

БАНКОВА СМЕТКА
IBAN:BG69UNCR70001522734704
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк АД