Категория: За нас

Членове

Членове В настоятелството могат да членуват родители на децата, обучаващи се в училището, учители, български и чуждестранни юридически лица със…

За нас

За нас СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА 157 ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК „СЕСАР ВАЙЕХО“ Сдружението е учредено 2003г. като…