Членове

В настоятелството могат да членуват родители на децата, обучаващи се в училището, учители, български и чуждестранни  юридически лица със стопанска и нестопанска цел. Всеки родител, който има желание, може да стане член на настоятелството като подаде ЗАЯВЛЕНИЕ за членство. Членският внос е в размер на 10 лв. на календарна година.

УПРАВЛЕНИЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО:

Общо събрание

Състои се от членовете на Настоятелството

Съвет на настоятелите:

 

Биляна Стоянова – председател

Антония Георгиева – секретар

Мария Донкова – касиер

 

Уважаеми родители,

Моля, не се колебайте да се обърнете към нас с предложения и въпроси касаещи подобряване на училищната среда и развитието на децата в 157 ГИЧЕ. Ние сме на Ваше разположение на e-mail: 157sn-sofia@gmail.com