Конвенцията на ООН за правата на детето става на 30 години

Документът е приет на 20 ноември 1989 г.

UNICEF Bulgaria/2019

Тази година Конвенцията на ООН за правата на детето става на 30 години

На 20 ноември 2019 г. ще отбележим годишнината от нейното приемане.

Конвенцията е първият юридически обвързващ международен документ, който утвърждава човешките права на всички деца.

Най-бързо и най-широко ратифицирания международен документ в историята на човешките права.

В България тя е в сила от юни 1991 г. и е част от вътрешното право.

През 2018 г. на Световния ден на детето, 20 ноември, УНИЦЕФ насърчава хората в целия свят да подпишат онлайн петиция, която призовава световните лидери да се ангажират за правата на всяко дете сега и за бъдещите поколения, така че децата да ходят на училище, да са в безопасност и да достигнат пълния си потенциал.

Петицията ще е активна цяла година и ще бъде предадена на световните лидери на 30-ата годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето през 2019 г.\

Пълния текст на Конвенцията на ООН за правата на детето може да откриете тук.

Конвенция на ООН за правата на детето – адаптирана версия за деца тук.

Общи коментари на Комитета по правата на детето на ООН, разясняващи Конвенцията тук. 

UNICEF Bulgaria/2019

Преди 30 години светът даде важно обещание на децата – да направим всичко, за да защитим и утвърдим техните права – да живеят и да растат, да учат, да бъде чут гласът им и да достигнат пълния си потенциал.

Много бе постигнато, но и още много предстои да бъде направено, защото все още твърде голям брой деца не се възползват от правата, на които се радват техните връстници. През цялата година в целия свят, в това число и в България, УНИЦЕФ, в партньорство с другите агенции на ООН, правителства, младежи, гражданското общество, частния сектор ще организират серия от дейности, целящи осъществяването на необходимите реформи за спазването на правата на всяко дете – на глобално, регионално и национално ниво.