Отчет за бюджета за първото тримесечие на 2020г. –