Отчет за бюджета за второто тримесечие на 2019г.  –