• Български език и литература за ДЗИ – Допълнителни обучения във втори гимназиален етап, ръководител: Светлозара Василева
  • Волейболен тим – Занимания по интереси, ръководител: Калоян Чернев
  • Гиче-кокиче –  Занимания по интереси, ръководител: Мартин Хаджидимитров
  • Мажоретен отбор „ГИЧЕТО СТАРС“ – Занимания по интереси, ръководители: Татяна Лазарова-Добрева и Христина Дамянова
  • Преводачи – Занимания по интереси, ръководител: Ваня Йорданова
  • Здравословен начин на живот – Занимания по интереси, ръководител: Пепинка Янкова