Категория: Административни документи

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

1. Наименование на административната услуга: Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения,…

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

1. Наименование на административната услуга: Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас,…

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

1. Наименование на административната услуга  Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната…