Бюджет

Бюджет за 2017 година


 

Отчет на касовото изпълнение на бюджета на училището за първоро тримесечие на 2017 година


 

Бюджет към м. септември 2017