С удоволствие искаме да ви съобщим, че нашето училище участва в една съвместна дейност, заедно с 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“. Огромни благодарности изказваме на госпожа Елена Георгиева – Директор на 157 ГИЧЕ за възможността, която предостави на учениците си, както и на госпожа Иванова – Директор на 90 СУ за поканата и ентусиазмът, с който организира реализирането на дейността. Също така благодарим и на госпожа Силвия Манолова, която води испански език в часове за групи по интереси и която пое инициативата за реализацията на дейността. Четири от нашите ученички от XII a клас – Ралица Георгиева, Габриела Христова, Габриела Янкулова и Радиана Мянкова взеха участие. Те имаха за цел да подготвят и преподадат на децата от 1а и 1б клас на 90 СУ две теми в часовете им по испански език. Часовете, които бяха подготвили за децата от първи клас, бяха идеално съобразени с възрастовата специфика на децата и техните нужди. Бяха разнообразни, изпълнени със забавление. Те проведоха уроци на две теми – „Представяне и запознаване“ – 20.01.2020 г. и „Запознаване с испанската култура“ – 21.01.2020 г. И двата урока включваха интерактивна работа – чрез използване на интернет платформи, учене чрез песни, рисуване, танци и движение, както и разкази за особеностите на испанската култура и забележителности. Надяваме се да сме запалили у малките деца желанието по-дълбоко да се занимават с испански език, както и най-вече желанието да учат и да го правят чрез разнообразни техники. Всички сме впечатлени от упоритостта и усърдността на малките ученици, както и от сериозния подход, заинтересоваността и вниманието, с което подходиха момичетата от 157 ГИЧЕ. Момичета бяха придружени от госпожица Христина Дамянова, като по този начин реализираха успешно и проектите си по учебната дисциплина „Свят и личност“. Интересно беше да срещнем тепърва навлизащите в процеса на обучение, с вече приключващите го. Надяваме се да сме успели да покажем на момичетата от XII клас силата на образованието и колко безценно е да видиш предаденото знание у някого. Благодарности и на техния класен ръководител и учител по испански език – Татяна Валентинова, която обърна специално внимание и работи с тях в посока на осъществяването на уроците и съобразяването им с целевата група.

83223552_753368665151534_8840769714402623488_n
83377166_524218141783013_6869890337020575744_n
82851702_2466010327049226_7709907810368094208_n
82963898_1512322895582397_1766061994877648896_n
previous arrow
next arrow