ПОКАНА

Каква е целта на Европейския съюз? Защо и как е създаден? Как функционира? Какво е постигнал в областта на политиката и икономиката и пред какви нови предизвикателства е изправен? Какво е бъдещето на еврото? Какви са възможностите за учене и работа, които предлага на своите граждани?

Ако поне веднъж сте си задавали тези въпроси и искате да узнаете техните отговори, заповядайте на

25.06.2018 г. в 12:00 ч. в 306 стая

на презентацията на

г-жа Радосвета Маринова, преводач в Европейския парламент.