На 16 март 2018г от 15:00 ч. ще се проведе Патронен празник на гимназията.

Събитието ще бъде в Зала Синдикален дом на културата на транспортните работници на бул. Княгиня Мария Луиза 106

Поканени са множество от официални гости.

Тазгодишната програма предлага и големи изненади.