157 Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ взе участие в инициативата на Капачки за Бъдеще в тяхната изключително благородна кауза за закупуването на детската неонатална линейка! Различен свят не се гради от безразлични хора!

ОТНОВО ДОКАЗВАМЕ ЧЕ, ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ! <3