През учебната 2023/2024г. ученици от 11 клас, изучаващи профил Биология и здравно образование, участваха в проект свързан с озеленяването и облагородяването на част от училищния двор. Те сами избраха каква да е практическата им дейност по един от изучаваните модули, а именно “Екология и опазване на биоразнообразието”. Цялата дейност по проекта се осъществяваше след учебните им занятия.

Първата стъпка към осъществяването на проекта беше събирането на средства. В продължение на един месец всеки от учениците взе участие в базар, на който предлагаха различни ястия, като повечето бяха по традиционни семейни рецепти. Всички положиха големи усилия и съответно пожънаха голям успех, като събраха сума достатъчна за реализирането на всичките им идеи.

В края на месец февруари започна и същинската работа в двора на училището. Теренът беше сложен за обработване и се наложи мъжката част от екипа да подготви почвата за предстоящите насаждения. През това време момичетата избраха и закупиха необходимата растителност, инструменти, продукти за подхранване на почвата, аранжировка и др.

Последва засаждането на растенията.

1
2
4
3
7
5
6
8
9
11
10
12
3IMG_1669
4IMG_1670
IMG_1359
previous arrow
next arrow