Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2022 г. –