Име Фамилия Имейл адрес Длъжност
Елена Георгиева e.georgieva@157giche.com Директор
Емилия Цолова e.tsolova@157giche.com Заместник-директор, учебна дейност
Диамандула Йорданова d.mankova@157giche.com Заместник-директор, учебна дейност
Даниела Георгиева d.georgieva@157giche.com БЕЛ
Петя Петкова p.petkova@157giche.com БЕЛ
Светлозара Гърбева s.garbeva@157giche.com БЕЛ
Илия Григоров i.grigorov@157giche.com БЕЛ
Демяна  Йосифова d.yosifova@157giche.com БЕЛ
Светла Кокалова-Футекова s.futekova@157giche.com испански език
Татяна Лазарова-Добрева t.dobreva@157giche.com испански език
Екатерина Цветкова e.tsvetkova@157giche.com испански език
Камелия Минчева k.mincheva@157giche.com испански език
Ивет Петкова i.petkova@157giche.com испански език
Кати Андреева k.andreeva@157giche.com испански език
Мария Хосефа Кастилио mh.kastilio@157giche.com испански език
Елка Борисова e.borisova@157giche.com испански език
Красимира Андонова k.andonova@157giche.com испански език
Нели Златева n.zlateva@157giche.com английски език
Галина Гешева-Тодорова g.todorova@157giche.com английски език
Светлана Нинова s.gecheva@157giche.com английски език
Таня Желева t.zheleva@157giche.com английски език
Йордан Цветанов y.tsvetanov@157giche.com английски език
Соня Партъчева s.partacheva@157giche.com математика
Ванина Делова v.delova@157giche.com математика
Цветанка Чернева c.cherneva@157giche.com математика
Йорданка Тодорова admin@157giche.com информационни технологии
Петя Каракирова p.karakirova@157giche.com информационни технологии
Паулина Андонова p.andonova@157giche.com история и цивилизация
Виктория Митова v.mitova@157giche.com история и цивилизация
Боряна Хаджиева b.hadzhieva@157giche.com история и цивилизация
Здравко Стоянов z.stoyanov@157giche.com история и цивилизация
Венелин Дюлгеров v.dyulgerov@157giche.com география и икономика
Лилия Матрачийска l.matrachiyska@157giche.com география и икономика
Георги Геров g.gerov@157giche.com цикъл философия
Десислава Николова d.nikolova@157giche.com цикъл философия
Пепинка Янкова p.yankova@157giche.com БЗО
Габриела Петрова g.petrova@157giche.com БЗО и ХООС
Димитър Грозев d.grozev@157giche.com ХООС
Борка  Младенова b.mladenova@157giche.com ХООС
Юлия Бързашка y.barzashka@157giche.com физика и астрономия
Иван Кръстев i.krastev@157giche.com изобразително изкуство
Венцислав Петров v.petrov@157giche.com ФВС
Калоян Чернев k.chernev@157giche.com ФВС
Веселина Щилянова v.shtilyanova@157giche.com ФВС
Румяна Христова r.hristova@157giche.com психолог