Български език и литература

Испански език

Английски език –

Математика

Информационни технологии 

История и цивилизации

География и икономика 

Философия – 

Гражданско образование – 

Биология и здравно образование 

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда 

Музика – 

Изобразително изкуство