Учителите от 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ взеха участие в изнесено обучение с квалификационен кредит в периода 02.06.2023 г. – 04.06.2023 г. Темата на квалификацията: Иновативни методи. Проектно-базирано обучение, екипна работа на ученици и учители”.