Дневно разписание на часовете и междучасията

 Организация на учебния ден за 2023/2024 учебна година

 

  1. Начало на учебния ден: 07:30 ч.
  2. Край на учебния ден: 19:10 ч.
  3. Организация на учебния ден: полудневна.
  4. Режим на обучение: двусменен.
  5. Продължителност на учебния час: 40 минути.
  6. Общ брой часове на ден: 14, в които се включват часът на класа и допълнителният час по физическо възпитание и спорт за организиране на часа за спортни дейности.
  7. Общ брой междучасия: 13, от които 9 малки по 10 минути и 2 малки по 5 минути, по 1 голямо междучасие на смяна от 20 минути, както следва: за първа смяна и втора смяна, след третия учебен час.
  8. Дневно разписание на часовете:

 

Пореден час Първа смяна Пореден час Втора смяна
1. 07.30 – 08.10 ч.
2. 08.20 – 09.00 ч.
3. 09.10 – 09.50 ч.
4. 10.10 – 10.50 ч.
5. 11.00 – 11.40 ч.
6. 11.50 – 12.30 ч.
7. 12.40 – 13.20 ч.
1. 13.30 – 14.10 ч
2. 14.20 – 15.00 ч.
3. 15.10 – 15.50 ч.
4. 16.10 – 16.50 ч.
5. 17.00 – 17.40 ч.
6. 17.45 – 18.25 ч.
7. 18.30 – 19.10 ч.

 

  1. Разпределение на класовете по смени:
Смяна І-ви срок ІІ-ри срок
Първа VІІІ клас – всички;

ІХ клас – всички;

ХІ А клас ПП БЕЛ+ИЦ,

ХІ Б клас ПП ГИ+ФИЛ.

Х клас – всички;

ХІ В клас ПП БЗО+ХООС,

ХІ Г клас ПП ГИ+ИЦ,

ХІ Д клас ПП ГИ+БЗО; ИЦ+ФИЛ

ХІІ клас – всички.

Втора Х клас – всички;

ХІ В клас ПП БЗО+ХООС,

ХІ Г клас ПП ГИ+ИЦ,

ХІ Д клас ПП ГИ+БЗО; ИЦ+ФИЛ

ХІІ клас – всички.

VІІІ клас – всички;

ІХ клас – всички;

ХІ А клас ПП БЕЛ+ИЦ,

ХІ Б клас ПП ГИ+ФИЛ.