От началото на учебната 2019/2020 157.Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ внедри система за обучение в електронна среда на Google Workspace for Education.

Какво представлява Google Workspace for Education?

Облачната платформа Google Workspace for Education за образование е място, където всички учители и ученици разполагат със свои лични, сигурни профили в домейна на училището (157giche.com).

Инструментите разработени от Google (Google Disk, Forms, Sheets, Slides, Docs, Calendar, Classroom, Meet) помагат за по-ефективна организация на учебния процес и подобряват вътрешната комуникация.

Цялата платформа е организирана, така че учениците

  • да могат да получават своите уроци;
  • да изпращат домашни;
  • да решават тестове;
  • да обменят файлове и интересни материали;
  • да комуникират с учителите в реално време, чрез срещи, в чат или електронна поща.

Предимства:

Чрез използване на платформата се повишават компютърната грамотност и дигиталните компетентности на учители и ученици.