Категория: Учители

Преподаватели

учебна 2023/2024 г. Педагогически състав Български език и литература: Светлозара Василева Петя Петкова Илия Григоров Даниела Георгиева Демяна Йосифова Испански…

Ръководство

Директор: Елена Георгиева Зам. директор УД: Диамандула Йорданова Емилия Цолова Зам. директор АСД: Мирослава Каменова Психолог: Румяна Христова Непедагогически персонал:…

Класни ръководители

КЛАСНО РЪКОВОДСТВО УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА КЛАС ИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИТЕЛ ПО: VІІІ А Илия Григоров Български език и литература VІІІ Б…