Категория: Учители

Преподаватели

учебна 2023/2024 г. Педагогически състав   Български език и литература: Светлозара Василева Петя Петкова Илия Григоров Даниела Георгиева Демяна Йосифова…

Ръководство

Директор: инж. Елена Георгиева   Зам. директор: Диамандула Йорданова Емилия Цолова   Психолог: Румяна Христова   Непедагогически персонал: ЗАТС: Магдалена…

Класни ръководители

КЛАСНО РЪКОВОДСТВО УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА КЛАС ИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИТЕЛ ПО: VІІІ А Илия Григоров Български език и литература VІІІ Б…