Категория: Училищно настоятелство

Дарения

Дарения Училищното Настоятелство обединява родители на деца и учители от 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо” с идеи и желание да подпомагат…

Проекти

Проекти ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ Участие в образователни програми. Близо 15 години училището участва по програми в рамките на спогодбата между Република…

Членове

Членове В настоятелството могат да членуват родители на децата, обучаващи се в училището, учители, български и чуждестранни юридически лица със…

За нас

За нас СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА 157 ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК „СЕСАР ВАЙЕХО“ Сдружението е учредено 2003г. като…