Категория: Училищно настоятелство

Устав

Устав I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. УН на 157 Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“, наричано по-долу само Настоятелство,…

Контакти

Контакти СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА 157 ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК „СЕСАР ВАЙЕХО“ Адрес:  гр. София, район Слатина, ул.…

Новини

Новини  06.11.2018г. ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО Съветът на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при 157 Гимназия с изучаване…

Дарения

Дарения Училищното Настоятелство обединява родители на деца и учители от 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо” с идеи и желание да подпомагат…

Проекти

Проекти ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ Участие в образователни програми. Близо 15 години училището участва по програми в рамките на спогодбата между Република…