Категория: Училищно настоятелство

Покана

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО Съветът на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при 157 Гимназия с изучаване на чужд език…

Устав

Устав I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. УН на 157 Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“, наричано по-долу само Настоятелство,…

Новини

Новини 06.11.2018г. ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО Съветът на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при 157 Гимназия с изучаване…