Категория: Училищно настоятелство

Контакти

Контакти СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА 157 ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК „СЕСАР ВАЙЕХО“ Адрес:  гр. София, район Слатина, ул.…

Новини

Новини  06.11.2018г. ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО Съветът на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при 157 Гимназия с изучаване…

Дарения

Дарения Училищното Настоятелство обединява родители на деца и учители от 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо” с идеи и желание да подпомагат…

Проекти

Проекти ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ Участие в образователни програми. Близо 15 години училището участва по програми в рамките на спогодбата между Република…

Устав

Устав I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. УН на 157 Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“, наричано по-долу само Настоятелство,…

Членове

Членове В настоятелството могат да членуват родители на децата, обучаващи се в училището, учители, български и чуждестранни  юридически лица със…

За нас

За нас СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА 157 ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК „СЕСАР ВАЙЕХО“ Сдружението е учредено 2003г. като…