Представяне на екипа от преподаватели

за  учебната  2020/2021 Г.

8 а клас Ивет Янкова – класен ръководител

Ивет Янкова – преподавател по Испански език

8 б клас Емилия Цолова – класен ръководител

Мартин Хаджидимитров – преподавател по Испански език

8 в клас Светла Кокалова – класен ръководител

Светла Кокалова – преподавател по Испански език

8 г клас Даниела Претъргова – класен ръководител

Даниела Претъргова – преподавател по Испански език

8 д клас Елка Борисова – класен ръководител

Елка Борисова – преподавател по Испански език

Български език и литература Христина Андонова 8 а,б

Виктория Георгиева 8 в,г,д

Математика Юлия Бързашка на 8 а,б

Калинка Ангелова на 8 в,г, д

Информационни технологии Йорданка Тодорова

Веска Ядкова

 

Философия Георги Геров
Изобразително изкуство Иван Кръстев
Музика Здравка Велева
Физическо възпитание и спорт Емилия Цолова – на 8 а, б 

Калоян Чернев – на 8 в,г, д