ПОКАНА

Уважаеми родители, 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ организира родителски срещи, които ще се проведат по

следния график:

на 26.03.2024 год. от 18:30 часа за VIII, IX и Х клас.
на 27.03.2024 год. от 18:30 часа за XI и XII клас.

Дневен ред на РД:

1. Среща – консултация с учителите преподаващи в паралелката;
2. Излъчване на родител за представител на паралелката в Обществения съвет и
Училищно Настоятелство;
3. Разни.

Стаите по паралелки, ще бъдат обявени на входа в съответния ден!